Mountain and Water

photos » New Zealand » Mountain and Water
Mountain and Water

Mt. Cook towers over Lake Pukaki.

Purchase